Vacatures

 

Als er op dit moment vacatures open staan, dan kunt u hier aangeven voor welke u in aanmerking wilt komen. Het beste is als u zich eerst hier volledig inschrijft en dan aangeeft voor welke vacatures u het liefst benaderd zou willen worden.

Leest u eerst ons privacy reglement (zie hiernaast), zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt als u zich inschrijft bij ErvaringWerkt.

Helaas hebben wij geen gelegenheid om met iedereen in een persoonlijk intake-gesprek te voeren. Als u reageert op een vacature , of als wij denken dat wij een passende vacature voor u hebben, nemen wij contact met u op en nodigen u uit voor een gesprek.

Techniek

Hydraulisch assemblage monteur

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze opdrachtgever is als wereldwijde technologieleider in efficiënte krachtoverbrengingen en aandrijfsystemen, altijd op zoek naar getalenteerde mensen.

Dit mooie internationale bedrijf zoekt een; Hydraulisch assemblage monteur

Je zorgt voor het assembleren en demonteren alsmede het repareren van hydraulische systemen. Tevens ben je bezig met veiligheid en milieu d.m.v. het voorkomen van verspilling van materialen, het zorgen voor goed gebruik van de beschermingsmiddelen en het duurzaam omgaan met water, gas en energie

gevraagd;

-LTS/MTS werktuigbouwkunde met enkele jaren praktijkervaring
-Nederlands en Engels
-In bezit zijn van rijbewijs B

reacties naar: alphen@ervaringwerkt.nl

Dienstverlening

Communicatie adviseur

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om elke dag de best mogelijke dienstverlening te bieden aan onze inwoners. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Bijvoorbeeld door slimmer, efficiënter en effectiever te werken. Ons moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om flexibel en tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking en vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Wij zoeken bewust de verbinding met elkaar onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Het team.

De afdeling Bedrijfsvoering levert diensten aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. We werken daarbij vraaggericht en integraal: adviezen komen tot stand met inzet vanuit de teams Financiën, Juridische Zaken, HR, Informatiemanagement en Communicatie. Het team Communicatie bestaat uit 10 professionals die de organisatie en het bestuur integraal adviseren.

We zoeken een zelfstandige en ervaren communicatieadviseur die vanuit het klantteam ‘sociaal domein’ de afdelingen, het management en het bestuur adviseert en ondersteunt. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld projecten op het gebied van werk& inkomen zoals re-integratie, minimabeleid en financiële zelfredzaamheid. Je werkt aan de promotie van de sociale kaart van de gemeente en bent betrokken bij de communicatie over Jeugdhulp en WMO. Als communicatieadviseur werk je niet alleen intensief samen met de communicatiecollega’s binnen het klantteam ‘sociaal domein’, maar ook met de beleidscollega’s van de afdeling WIJZ (Werk Inkomen Jeugd Zorg). Daarnaast heb je contact met netwerkpartners in het maatschappelijk veld.

Duur van de opdracht: 4 maanden (mogelijk met verlenging)

24 uur per week.

Vereisten
1.‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (10 punten);
4. Een afgeronde communicatieopleiding (op minimaal C-niveau) (15 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente binnen het sociaal domein in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 6 jaar (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van persberichten, social media berichten, brieven en informatie (web) teksten blijkend uit het cv (15 punten);
8. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet. 

U dient te voldoen aan de hierna te noemen competenties:

 • Je bent een oplossingsgerichte en hands-on adviseur die goed kan plannen en organiseren en gestructureerd werkt.
 • Je bent omgevingssensitief, staat stevig in je schoenen, kan omgaan met weerstand en weet verschillende belangen en mensen aan elkaar te verbinden.
 • Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke context waarbinnen je werkt en weet hier met vertrouwen mee om te gaan.
 • Je weet van aanpakken en bent gemotiveerd om mee te helpen bij het bereiken van de doelstellingen van de afdeling WIJZ (Werk Inkomen Jeugd Zorg)
 • Je tekstuele vaardigheid voor persberichten, web en social media, brieven en informatieve teksten is uitstekend.
 • Je bent in staat je werk projectmatig aan te pakken.

Diversen

Toezichthouder Groen

LOKATIE: Nieuwkoop

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Je werkveld is verspreid over de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Het toezichthouden op de uitvoering van zowel doorlopende als eenmalige opdrachten (zoals bomen kappen en snoeien, onkruidbestrijding op de bestrating, groenonderhoud). In deze rol verantwoordelijk voor het resultaat van de uitvoering. Je onderhoudt contacten met zowel de opdrachtnemers als collega’s van de buitendienst en eventuele andere samenwerkingspartners. Hierbij ben je zakelijk en duidelijk naar de opdrachtnemers toe. Jij bent als medewerker het visitekaartje van de organisatie. Jij werkt nauw samen met de beleidsadviseur groen.

Duur van de opdracht; 4 maanden (met optie tot verlenging 2 x 2 maanden)

24 uur per week,

aanvang; 1 mei 2019

Je belangrijkste werkzaamheden:

 • Jij bent verantwoordelijk voor de voorbereidingen, uitvoering en nazorg van alle doorlopende en eenmalige opdrachten op het gebied van groen.
 • Jij beoordeelt de door aannemers geleverde (beeld)kwaliteit.
 • Jij stelt processen verbaal op van opneming en oplevering.
 • Jij voert de bestekadministratie.
 • Jij fiatteert termijnstaten.
 • Jij adviseert over aangevraagde kapvergunningen.

De opdracht valt binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte, wat verantwoordelijk is voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte in de drie gemeenten: wegen en verkeer, groen, recreatie, rioolbeheer, waterbeheer en integrale reconstructieprojecten. Binnen het cluster Groen werk je samen met je collega toezichthouder en 2 beleidsmedewerkers.

Knock-out criterium
1. Geen vakantieplannen in de periode van week 30 tot en met week 32

Gunningscriteria
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Toezichthouder Groen of vergelijkbaar;
3. Een afgeronde opleiding op het gebied van groenvoorziening op minimaal MBO+ niveau;
4. Aantoonbare werkervaring met toezicht op basis van “Handboek Bomen”;
5. Aantoonbare werkervaring met relevante wet- en regelgeving, zoals UAV, RAW, beeldkwaliteit, Flora en Fauna, en veilig werken langs de weg;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Deskundig;
 • Flexibel en enthousiast;
 • Duidelijk en zakelijk;
 • Gericht op samenwerking met directe collega’s, maar ook daarbuiten;
 • Gericht op de behoefte van de klanten (bewoners, collega’s, bestuurders);
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Zelfstandig zonder voorbij te gaan aan het team, en een resultaatgerichte instelling;
 • Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden;
 • Eigenaar (eindverantwoordelijkheid) van de toebedeelde projecten en opdrachten.

Los van al deze eigenschappen is het van groot belang dat de kandidaat inzicht heeft in – en gevoel heeft bij het politieke krachtenveld van de drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en een brede blik, maar ook het vermogen om de grenzen te bewaken.


ICT (automatisering)

Teamleider Back Office

LOKATIE: Nieuwkoop

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. 

De afdeling ICT Services is verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening aan het Bureau en enkele instituten. ICT Services is onderdeel van het Bureau van de KNAW en telt ongeveer 25 medewerkers, verdeeld over twee secties: Front Office en Back Office. De afdeling beheert de technische infrastructuur voor de KNAW en haar instituten en is een shared service center voor een aantal instituten van de KNAW. De Back Office bestaat uit 11 medewerkers. Drie senioren en 8 ICT beheerders.

Duur van de opdracht: 12 maanden 

Opdracht

 • Je geeft leiding aan het Back Office team en je bent verantwoordelijk voor de personele zorg (het coachen / begeleiden van de medewerkers, het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken en overige personeelsvraagstukken).
 • Daarbij ben je in staat om duidelijke instructies te geven en zorg je voor een efficiënte taakverdeling binnen het team;
 • Een belangrijk speerpunt is het optimaliseren van de dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de medewerkers van het team;
 • Je monitort de juiste werking van de ICT-infrastructuur en laat herstellen waar nodig;
 • Je draagt zorg voor het ontwerp (technische architectuur) van de integratie- en security aspecten in nauwe samenwerking met de functioneel beheerders van de concern applicaties;
 • Je hebt de leiding over infrastructurele en applicatie projecten, en regisseert daarbij het eigen team alsmede de externe leveranciers;
 • Je handelt in overleg met de teamleider Front Office escalaties af met betrekking tot de ICT-dienstverlening;
 • Je bent is medeverantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het ICT beleid.

Functieprofiel

 • Je hebt een relevante afgeronde hbo-studie;
 • Je hebt ruime werkervaring als ICT-teamleider in een complexe omgeving;
 • Je hebt een bewezen trackrecord in het leiden en succesvol afronden van (middelgrote) infrastructurele projecten;
 • Je bent gecertificeerd op het vlak van projectmanagement (IPMA, Prince II) is een sterke pre;
 • Je hebt goede kennis van Microsoft Cloud Azure en in het bijzonder het Office 365-platform;
 • Je hebt kennis van VoIP, unified communications binnen het Office 365-platform van Skype for Business;
 • Je hebt een uitstekend actueel technisch kennisniveau;
 • Je hebt kennis van ITIL en TOPdesk;
 • Je hebt goede kennis van Identity en Access Management (IAM) en begrijpt de technische IAM platforms die ontwikkeld zijn voor dit doeleinde.

Vereisten
1. Minimaal een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau in de richting van ICT;
2. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als ICT-teamleider in een complexe omgeving en verantwoordelijk voor de personele zorg van de medewerkers;
3. Jij hebt een bewezen trackrecord in het leiden en succesvol afronden van (middelgrote) infrastructurele projecten.

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met netwerkbeheer (Lichtpaden, Firewalling, Fortigate) in een complexe WAN omgeving
5. Aantoonbare werkervaring met Linux beheer;
6. Aantoonbare kennis van systemen als Kubernetes/Docker, Puppet/Ansible, Redhat/Satellite;
7. Aantoonbare werkervaring met Windows serverbeheer;
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met server- en werkstation/software virtualisatie;
9 Aantoonbare kennis van en werkervaring met MacOSX en Munki (en Profile manager) en LANdesk (Ivanti);
10. In bezit van een certificaat op projectmanagement vlak (IPMA en / of Prince II);
11. Aantoonbare werkervaring met de personele zorg / personeelsvraagstukken zoals benoemd in de opdracht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk;
 • Organisatie sensitiviteit. Onderkennen van de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en daarnaar handelen.
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in regelingen (nog) niet wordt voorzien;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Heeft een (pro)actieve, pragmatische instelling zowel naar het team, de afdeling als naar de organisatie;
 • Verbindend leiderschap: nodigt medewerkers uit om inbreng te geven, inspireert medewerkers, zorgt ervoor dat samenwerking en samenhang tot stand komen;
 • Communicatievaardigheden: goede mondelingenuitdrukkingsvaardigheid. Kan ideeën en informatie in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken;
 • Plannen en organiseren: overzien van werkzaamheden; doelen en prioritieten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen.

 


Techniek

Assistent Logistics

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze opdrachtgever is als wereldwijde technologieleider in efficiënte krachtoverbrengingen en aandrijfsystemen, altijd op zoek naar getalenteerde mensen.

Dit mooie internationale bedrijf zoekt een;

Assisitent Logistics

Het wereldwijde netwerk van fabrieken, engineering, verkoopkantoren en distributiefaciliteiten voorzien duizenden professionals van een leuke baan. Samen met al deze collega’s maken ze vooruitlopende oplossingen mogelijk voor klanten die voorzien in hun vraag waarbij ze altijd net een beetje verder gaan en streven om meer te leveren dan ze verwachten.

Je zorgt ervoor dat de juiste onderdelen op tijd bij de productie worden afgeleverd. Verder ben je verantwoordelijk voor het uitpakken, opruimen en verzamelen van onderdelen zodat het productieproces kan worden opgestart. Tevens draag je zorg voor het verzendklaar maken van de te leveren goederen.

gevraagd;

 • VMBO of gelijkwaardig
 • kennis en ervaring van en met SAP
 • Nederlands en Engels kunnen lezen en schrijven

reacties graag naar;

alphen@ervaringwerkt.nl

Dienstverlening

Sales ondersteuner (minimaal 24 uur p/w)

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Als flexibele en slagvaardige organisatie boeken wij snel duurzame resultaten voor bedrijven, groot en klein. Van verzuim en re-integratie tot outplacement en PMO. 

Deze Alphense Arbo-organisatie is op zoek naar een; Sales ondersteuner.

Ben jij enthousiast, communicatief vaardig en commercieel? Vind je het leuk om te werken bij een innovatieve organisatie ? Met een leuk, informeel en hardwerkend team van collega’s? 

Wie ben jij? • Je hebt een afgeronde HBO of WO studie. • Je bent overtuigend, gedreven, resultaatgericht en enthousiast! • Je hebt een goed gevoel voor de Nederlandse taal (woord én geschrift). • Je hebt affiniteit met de thema’s arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit, preventie, inzetbaarheid of organisatieontwikkeling. • Je zoekt een uitdagende en altijd afwisselende baan waar je je energie in kwijt kan. • Je bent minimaal 24  uur per week beschikbaar en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat bieden wij je? • Een fijne werksfeer met een topteam aan collega’s bij een moderne, informele en innovatieve organisatie. • Een modern kantoor en topteam van collega’s • Veel ruimte en vrijheid om je eigen verantwoordelijkheid te pakken en je rol optimaal in te vullen. • Een salesfunctie zonder koude acquisitie. Alle prospects worden je op een presenteerblaadje aangereikt ;-). • Veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Als je een idee hebt staan we daar altijd voor open. Of je nu een week, een maand of een jaar bij ons werkt. • Volop de mogelijkheid om te leren en je te ontwikkelen in je rol als sales ondersteuner . .

Wat ga je doen? • Je verzorgt het offertetraject voor potentiële klanten. • Je verzorgt het relatiebeheer van MKB-klanten. • Om onze klanten de WOW-factor te geven, ben je positief kritisch, denk je in mogelijkheden en zie je kansen. • Samen met je collega’s van het sales- en marketingteam denk en werk je nieuwe concepten uit. • Je volgt relevante ontwikkelingen in ons werkveld op de voet.

Wil jij graag aan de slag als junior salesondersteuner ? Neem dan vooral contact op me;

alphen@ervaringwerkt.nl

Financieel

Assisitent accountant

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze opdrachtgever is een jong en dynamisch bedrijf voor administraties, bedrijfsadvies en belastingen.

Opgericht in september 2007 richt het bedrijf zich op het midden- en kleinbedrijf. Naast het mkb kunnen ook zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) en particulieren bij hen terecht voor het verzorgen van hun administratie of een compleet advies. Startende ondernemers helpen zij bij hun eerste stappen als zelfstandige.

Wat maakt hen sterk in de samenwerking:

 • Persoonlijke betrokkenheid
 • Flexibiliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Enthousiasme

Dit uit zich vooral in de goede relatie met de opdrachtgevers, het leveren van maatwerk, een integere werkwijze en het meedenken en betrokken zijn bij de klanten.

Per direct zijn zij op zoek naar een 

Assisitent Accountant voor 28 - 32 uur p/w

Als assistent accountant ga je aan de slag met de administraties van onze klanten. Dit zijn voornamelijk starters, zzp’ers en kleine mkb.

Functieomschrijving

 • Bijwerken klantadministraties (verwerken van inkoop- en verkoopfacturen en bankmutaties)
 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • Verzorgen van fiscale aangiften
 • Meedenken ter verbetering van de werkprocessen
 • Onderhouden van klantcontacten

Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties

 • Je hebt een relevante MBO+ of HBO opleiding
 • Enkele jaren ervaring in het samenstellen van financiële rapportages / jaarrekeningen bij een administratie- of accountantskantoor
 • Ervaring met aangiften omzet- inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Ervaring met Exact Online, Unit4 Audition, Fiscaal gemak, Microsoft Office 365, Word en Excel
 • Je toont initiatief en bent goed in staat om zelf prioriteiten te stellen
 • Accuraat, integer, efficiënt, flexibel en een positieve insteek
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift
 • Je bent het soort persoon dat er de voorkeur aan geeft om bij een klein bedrijf te werken, met korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid
 • een functie van 28 tot 32 uur per week

Het dienstverband is bij aanvang voor één jaar. Een dienstverband voor onbepaalde tijd behoort, bij gebleken geschiktheid, tot de mogelijkheden.

De hoogte van het salaris is afhankelijk van de werkervaring.

Ben jij de nauwkeurige, gezellige en proactieve kanjer die wij zoeken? Stuur dan je cv met motivatie en foto naar; 

alphen@ervaringwerkt.nl


Bouw

Allround dak- en gevelbekleding medewerkers

LOKATIE: Nieuwkoop

Als het om dak- en gevelbekleding gaat kan voor u de beste partner niet goed genoeg zijn.

De uitstraling van uw gebouw is immers de eerste indruk van uw klant.

Het bedrijf dat sinds 1990 ervaring heeft in het aanbrengen van dak- en gevel bekleding is wegens uitbreiding van werkzaamheden opzoek naar:

Allround dak- en gevelbekleding medewerkers of zij die daarvoor opgeleid willen worden.

Het bedrijf is een specialist in de regio als het gaat om aanbrengen van dak- en gevelbekleding. Zij kunnen de klanten als geen ander adviseren als het gaat om de juiste beplating, isolatie, systeem etc

 

 • Je ben in bezit van een geldig VCA- certificaat of bereidt dit te halen,
 • Je bent niet bang om op grote hoogte te werken.
 • Je hebt ervaring in het bedienen van hoogwerkers.
 • Je bent in bezit van rijbewijs B en E achter B is een pré.

Logistiek/Transport

Chauffeurs (parttime en fulltime)

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze opdrachtgever is een echt familiebedrijf. Hun Missie is dagverse broodproducten van hoge kwaliteit, elke dag op tijd bij tevreden klanten leveren. 

De historie van Bakkerij Visser gaat bijna honderd jaar terug. In 1919 startte Simon Visser aan de ’s Molenaarsweg in Alphen aan den Rijn met een kleine bakkerij. Later werd de bakkerij overgenomen door Eimert Visser, de zoon van de grondlegger. En in 1988 ging Siem Visser samen met zijn gezin verder met de bakkerij.

Inmiddels runnen dochter Simone en zoon Eimert de bakkerij aan de N11 in Alphen aan den Rijn midden in de Randstad. Een bakkerij die klaar is voor de toekomst. Met de drie productielijnen zijn we in staat om op een efficiënte manier elke dag vers brood te produceren, wat we elke dag vers afleveren bij onze afnemers.

Functie-eisen

 • Rijbewijs B, C (E), code 95 + chauffeurspas
 • Per direct beschikbaar
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • nauwkeurig en toegankelijk
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Beschikbaar voor onregelmatige werktijden (o.a. avond)

reacties naar; alphen@ervaringwerkt.nl


Bouw

allround (bouw) vakman

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze klant is op zoek naar een kandidaat met veel ervaring op de bouw. Hoeft niet zo zeer zelf (meer) uit te voeren, maar algemene werkzaamheden verrichten. Ideaal voor diegene die net gestopt is maar het werk in de bouw toch mist. Ook partime is mogelijk.

Detailhandel

Verkoopmedewerker (Weekend) m/v

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Seats and Sofas is een toonaangevende detaillist in de meubelbranche met Megastores in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast zijn er concrete plannen om uit te breiden in andere Europese landen. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Sliedrecht waar alle activiteiten worden gecoördineerd.

Zij zijn een jong bedrijf met veel ambitie. Bij Seats and Sofas werken bijzonder gedreven en gemotiveerde mensen. Kernbegrippen binnen Seats and Sofas zijn: inzet, enthousiasme, collegialiteit, kwaliteit en resultaat. Onze unieke take-away formule, in combinatie met het gigantische assortiment tegen de laagste prijzen, zorgt ervoor dat Seats and Sofas bijzonder succesvol is en in razend tempo groeit.

Men is op zoek naar parttime Verkopers voor in het weekend

Inzet en enthousiasme

Heeft u ook de inzet en het enthousiasme van onze collega’s en heeft u interesse in een dynamische functie met uitstekende carrièremogelijkheden? of zoekt u een parttime functie voor in het weekend, reageer dan naar : alphen@ervaringwerkt.nl

Deze functie staat landelijk uit en is uitsluitend voor in het weekend!. Ouderen worden met name gevraagd te reageren!

 

 

Wil je in het weekend op zaterdag en/of zondag ervaring opdoen in één van de meest dynamische verkoopteams binnen de retail? Kom dan ons Sales Team versterken in één van onze (nieuwe)  Megastores als Parttime Sales Advisor. Je maakt dan deel uit van een dynamische groep verkoopadviseurs in de retail die zich er voortdurend van bewust zijn dat zij primair een adviserende en verkopende taak hebben. Als Parttime Verkoopadviseur M/V bij Seats and Sofas begrijp je dat de klant altijd centraal staat binnen onze organisatie en is je werkwijze en omgang met onze klanten altijd hierop afgestemd.

Een optimaal persoonlijk contact met onze klanten wordt bereikt door jouw klantvriendelijk en vakkundig optreden. De klant wordt op correcte wijze geholpen en geadviseerd over het gebruik en onderhoud van onze producten. Als lid van het Sales Team ben je uiteraard ook medeverantwoordelijk voor een verzorgde presentatie en het onderhoud van onze collectie modellen in uw Megastore.

Zijn de begrippen advies, sales, inzet, enthousiasme, collegialiteit, kwaliteit, resultaat en niet te vergeten klantvriendelijkheid voor jou geen onbekenden en wil je graag in de weekenden een goed salaris (bij)verdienen, stuur dan vandaag je sollicitatie


Diversen

Werkplaats beheerder

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever is een moderne onderneming met totaaloplossingen op maat voor infra- en milieutechnische projecten. Zowel onder als boven de grond:  En dat altijd op een klantgerichte manier en vanuit een praktische benadering, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Zij zoeken een;

Werkplaats beheerder

De werkplaats beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden en keuren van al het materieel conform de onderhoudskaarten en richtlijnen van het kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zorgsysteem. De werkplaats beheerder is tevens verantwoordelijk voor beheer van het terrein, werkplaats en magazijn.

Het takenpakket bestaat in hoofdlijnen uit:

 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan het materieel en stelt hierin de juiste prioriteiten.
 • Houdt overzicht over het periodiek onderhoud en de keuringen van al het materieel en verzorgt de uitvoering hiervan
 • Legt het onderhoud en de keuringen van machines m.b.v. de checklisten vast
 • Draagt zorg voor de netheid van de werkplaats
 • Instrueren van werknemers die in de werkplaats ingezet worden
 • Verantwoordelijk voor de eigen urenregistratie
 • Verantwoordelijk voor klantvriendelijk en klantgericht handelen
 • Controleren van de facturen.

KAM

 • Verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu m.b.t. de werkplaats en het materieel
 • Verstrekken en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Verzamelen, opslaan en afvoeren van afvalstoffen
 • Controleren / keuren EHBO- en brandblusmiddelen
 • Legt werkzaamheden bij acuut gevaar voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en/of milieu stil
 • Draagt zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu van de uit te voeren werkzaamheden
 • Rapporteert schriftelijk onveilige situaties en (bijna) ongevallen
 • Neemt deel aan toolboxmeetings.

Functie eisen

 • Mbo werk en denk niveau
 • In het bezit zijn van het certificaat VCA Basis
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B/E
 • Deskundigheidsbewijs heftruck
 • In het bezit zijn van de diploma ‘Keuren elektrisch gereedschap volgens NEN 3140”
 • Beheersing van de Nederlandse taal
 • Flexibele en klantgerichte instelling
 • Accuraat kunnen werken
 • Bestand tegen het werken onder druk

Bouw

Lasser

LOKATIE: Nieuwkoop

Met regelmaat zoeken wij voor bedrijven binnen gemeente Nieuwkoop lassers.
Het gaat dan om aankomende en senioren lassers voor het repareren en onderhouden van containers. 
Parttime en fulltime behoort tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd? Bel Wim 06-42329058 of mail nieuwkoop@ervaringwerkt.nl

Dienstverlening

Onderhoudsmedewerker botenbedrijf

LOKATIE: Nieuwkoop

Bij een botenbedrijf in gemeente Nieuwkoop is een afwisselende functie beschikbaar!
Als onderhoudsmedewerker verricht je de volgende werkzaamheden:
- in en uit het water halen van de boten
- onderhoudswerkzaamheden aan boten en motoren (schoonmaken, kabels vervangen, olie verversen)
- diverse hand- en spandiensten

Geïnteresseerd? Bel Wim 06-42329058 of mail nieuwkoop@ervaringwerkt.nl

Techniek

Elektromonteur klein onderhoud particulieren (parttime/fulltime)

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze klant zoekt een service- en onderhoudsmonteur elektrotechniek. Aan de hand van een planning ga je zelfstandig keuringen, reparatie- en installatiewerkzaamheden uitvoeren aan elektrotechnische installaties bij particuliere klanten. Je voert controles uit, je verhelpt storingen en voert, indien nodig, verbeteringen door. Ook adviseer je de klant.

Wie ben jij?
Een collega die graag werkt in een informeel familiebedrijf met veel verantwoordelijkheid.  Om deze functie goed te kunnen uitvoeren heb je een afgeronde opleiding nodig op LBO/MBO niveau richting Elektrotechniek en kun je zelfstandig werken.

Minstens zo belangrijk is dat je begrijpt dat klantgerichtheid een vanzelfsprekendheid is en je blij wordt van het zoeken naar technische oplossingen. Je hebt een representatief voorkomen, je bent immers ons visitekaartje!  

Wat bieden wij?

 • Een marktconform salaris met een goede pensioenregeling en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaal & Techniek
 • Een fulltime of parttime dienstverband
 • Vakantie & ADV om werk & privé in balans te houden. 24 vakantiedagen en 13 ADV dagen bij een fulltime dienstverband
 • Doorgroeimogelijkheden en de kans om je te ontwikkelen
 • Het ‘wij’ gevoel, waardoor wij met z’n allen successen behalen omdat wij betrokken en doelgericht samenwerken
 • Gezellige vrijdagmiddag borrels

 Ouderen worden met name gevraagd te reageren.

Zullen we kennismaken? Dan ontvangen wij graag je CV


Productie

magazijnmedewerker/allround medewerker

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze klant is een van de grootste onafhankelijk opererende glashandel- en montagebedrijven in Nederland, met ruim 18 mensen in vaste dienst, levert en monteert alle soorten beglazing in alle mogelijke en onmogelijke constructies. Voor alle speciale glastoepassingen als trappen, luifels, balustraden, binnenwanden van glas, reglitgevels e.d. is er een aparte afdeling. Zij tekenen, berekenen, adviseren, leveren en monteren glas.

zij zoeken een magazijn medewerker/allround medewerker

 

Gevaagd wordt iemand die een allround magazijnfunctie zoekt in combinatie met allerlei werkzaamheden

in bezit van rijbewijs

handig en flexibel


Dienstverlening

Chauffeur voor schoolkinderen vervoer

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Wat ga je doen?

Als chauffeur rij je kinderen van en naar school of BSO. Je bent voornamelijk overdag beschikbaar ('s ochtends naar school en 's middags weer terug naar huis) en werkt zo gemiddeld 20 uur per week. Dit is maar net hoe vaak jij kunt en wilt!

Wat krijg je hier voor terug?

Als Allround Taxichauffeur heb je een afwisselende baan met veel klantcontact. Elke dag is anders en je werkt heel zelfstandig. Je kunt rekenen op:

 • Een zelfstandige, afwisselende baan voor gemiddeld 20 uur per week;
 • Een uurloon conform CAO;

Wat vragen wij van je?

Je gaat als Taxichauffeur elke dag met schoolkinderen om;  Je kunt met iedereen even gemakkelijk overweg en bent servicegericht, dienstverlenend, representatiefd en flexibel inzetbaar en vindt het niet erg om gebroken diensten te werken. 

 • je woont in Alphen aan den Rijn
 • spreek je goed Nederlands.
 • Je bent in bezit van een geldige chauffeurspas Taxi 

Bouw

Medewerkers bij bouw-/sloop-bedrijf

LOKATIE: Nieuwkoop

Voor een groot bedrijf in Uithoorn zoeken we met regelmatig handige fulltime en parttime medewerkers die zich bezighouden met de volgende werkzaamheden:

Geïnteresseerd? Bel Wim 06-42329058 of mail nieuwkoop@ervaringwerkt.nl

- restauratie, renovatie, mutatiesloop en sloopwerkzaamheden ten behoeve van funderingsherstel
- asbestverwijdering
- grondsanering
- boren en zagen met diamantgereedschap
- transportwerkzaamheden
- BMX tracks

Iets voor jou? Neem dan contact op met Wim 06-423 290 58 of mail aan nieuwkoop@ervaringwerkt.nl


Bouw

Service monteur keukens (partime)

LOKATIE: Nieuwkoop

Voor een bedrijf in keukens zoeken wij een service monteur. Naast het plaatsen van keukens verlenen dit bedrjf ook hoogstaande service. Als servicemonteur werk je op verschillende locaties bij de klant thuis. Je beoordeelt of je de klacht of servicemelding in een eerder geplaatste keuken kan oplossen door aanpassingen, vervangen van onderdelen of reparaties.

Soort dienstverband: Voltijd

Wij vragen;

- Ervaring in het monteren van keukens
- Oplossingsgericht
- Goede kennis van het keukenproduct
- Ruimtelijk en technisch inzicht
- Gestructureerd en secuur
- Je bent in bezit van rijbewijs B (E) en bent bereid om te reizen

Neem direct contact op met Wim als deze functie jou past!
06-423 290 58 of mail aan nieuwkoop@ervaringwerkt.nl


Bouw

Keukenmonteur (fulltime)

LOKATIE: Nieuwkoop

Wij zijn op zoek naar een keukenmonteur voor een groot bedrijf die landelijk opereert. 
Dagelijks ga je zelfstandig op pad om bij klanten om de bestelde keuken te monteren en op te leveren. Daarbij ben je servicegericht, communicatief vaardig zorgt je ervoor dat de klant volledig tevreden is.

Soort dienstverband: Voltijd

Wij vragen;

- Ervaring in het monteren van keukens
- Goede kennis van het keukenproduct
- Ruimtelijk en technisch inzicht
- Gestructureerd en secuur
- Oplossingsgericht
- Je bent in bezit van rijbewijs B (E) en bent bereid om te reizen

Neem direct contact op met Wim als deze functie jou past!
06-423 290 58 of mail aan nieuwkoop@ervaringwerkt.nl


Productie

Verdeler (brood)

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Vanwege uitbreiding bij onze opdrachtgever in Alphen aan den Rijn, zijn wij op zoek naar een verdeler voor 40 uur in de week.

Functieomschrijving:
Als Verdeler ben je werkzaam in een productieomgeving waar dagverse broodproducten voor supermarkten worden verwerkt. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen en gereedzetten van de verschillende productiematerialen op de juiste productieplek. Belangrijk hierbij is dat je snel kan schakelen, fysiek sterk bent en goed kan hoofdrekenen. Daarnaast zorg je ervoor dat de juiste broodproducten klaar staan bij logistiek en uiteindelijk bij de verschillende supermarkten terecht komen.

Je werkplek:
Onze opdrachtgever is een echt familiebedrijf. Hun Missie is dagverse broodproducten van hoge kwaliteit, elke dag op tijd bij tevreden klanten leveren. 

Functie-eisen

– Je hebt bij voorkeur ervaring binnen een soortgelijke functie;
– Je bent flexibel ingesteld m.b.t. het werken op wisselende tijden;
– Hoofdrekenen in voor jou geen enkel probleem;
– Je hebt goede communicatieve vaardigheden, nauwkeurig en toegankelijk en je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;

Wij bieden:
– Mogelijkheid om in dienst te treden bij de opdrachtgever;
– Uurloon €10,35 per uur excl. toeslagen volgens de bakkers cao;
– Een gezellige werksfeer in een moderne omgeving.

reacties graag naar; alphen@ervaringwerkt.nl

of even bellen; 0172-419902

Techniek

Praktijkgerichte werkvoorbereider

LOKATIE: Nieuwkoop

Voor een bedrijf in de gemeente Kaag en Braassem zijn wij voor een loodgietersbedrijf op zoek naar een werkvoorbereider. Ben je jarenlang loodgieter geweest en zoek je om bepaalde redenen een binnendienstfunctie, dan is deze functie heel geschikt voor jou. 

Geïnteresseerd? Bel Wim 06-42329058 of mail nieuwkoop@ervaringwerkt.nl

In deze groeifunctie is het de bedoeling dat je het werk zodanig voorbereidt, dat de loodgieters direct op pad kunnen. Tevens wordt je betrokken bij nieuwe projecten waarbij jouw kennis nodig is om het project te laten slagen.

Functie-eisen:
- MBO-niveau
- Enige jaren praktijkgerichte loodgieterservaring
- Kennis van computers en de Nederlandse taal

Interesse?
Neem dan contact op met Wim 06-423 290 58 of mail aan nieuwkoop@ervaringwerkt.nl


Techniek

Loodgietersbedrijf is op zoek naar magazijnmedewerker (parttime)

LOKATIE: Nieuwkoop

Weet jij van aanpakken en heb je affiniteit met de loodgietersbranche, dan hebben we een leuke parttime baan voor jou!

Je komt te werken bij een loodgietersbedrijf in omgeving Roelofarendsveen waar ongeveer 15 man werkzaam is. Je beheert en onderhoudt zelfstandig het gehele magazijn. Hierdoor ben je de spin in het web binnen dit bedrijf. 

Met name ouderen worden gevraagd te solliciteren. 

Interesse?
Neem dan contact op met Wim 06-423 290 58 of mail aan nieuwkoop@ervaringwerkt.nl


Commercieel

Verkoper binnendienst

LOKATIE: Nieuwkoop

Een groothandel in bouw- en industrieproducten in omgeving Mijdrecht zoekt een fulltime verkoper binnendienst. 
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het aannemen van orders via de telefoon, e-mail en fax en het onderhouden van de relatie met onze opdrachtgevers. Tevens zorg je voor de administratieve afhandeling.

Geïnteresseerd? Bel Wim 06-42329058 of mail nieuwkoop@ervaringwerkt.nl

Jouw profiel:
- MBO-niveau
- gedreven, gemotiveerd, accuraat
- zelfstandig en in teamverband goed werken
- goede beheersing NL taal


Interesse in deze functie? Bel Wim 06-42329058  of mail nieuwkoop@ervaringwerkt.nl


Techniek

medewerker technische dienst

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze opdrachtgever is een echt familiebedrijf. Hun Missie is dagverse broodproducten van hoge kwaliteit, elke dag op tijd bij tevreden klanten leveren. 

De historie van Bakkerij Visser gaat bijna honderd jaar terug. In 1919 startte Simon Visser aan de ’s Molenaarsweg in Alphen aan den Rijn met een kleine bakkerij. Later werd de bakkerij overgenomen door Eimert Visser, de zoon van de grondlegger. En in 1988 ging Siem Visser samen met zijn gezin verder met de bakkerij.

Inmiddels runnen dochter Simone en zoon Eimert de bakkerij aan de N11 in Alphen aan den Rijn midden in de Randstad. Een bakkerij die klaar is voor de toekomst. Met de drie productielijnen zijn we in staat om op een efficiënte manier elke dag vers brood te produceren, wat we elke dag vers afleveren bij onze afnemers.

Taken & verantwoordelijkheden:
Als medewerker technische dienst ben je o.a. verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie werkzaamheden op mechanisch en elektronisch gebied. Het verhelpen van storingen, het reviseren van onderdelen en het uitvoeren van procesverbeteringen behoort tevens tot jouw taken. Je hebt overleg met de teamleider over de werkzaamheden, voortgang en bijzonderheden.

Functie eisen:

 • Elektronische en/of werktuigbouwkundige opleiding (MBO-techniek)
 • Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie is een pré (bij voorkeur in de bakkerijtechniek)
 • Een flexibele instelling, bereidheid om wisselende diensten te werken (24/7)
 • Goede communicatieve eigenschappen

 

reacties graag per mail; alphen@ervaringwerkt.nl


Logistiek/Transport

Weekend chauffeur of chauffeuse

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze opdrachtgever is een echt familiebedrijf. Hun Missie is dagverse broodproducten van hoge kwaliteit, elke dag op tijd bij tevreden klanten leveren. 

De historie van de bakkerij gaat bijna honderd jaar terug. In 1919 startte Simon Visser aan de ’s Molenaarsweg in Alphen aan den Rijn met een kleine bakkerij. Later werd de bakkerij overgenomen door Eimert Visser, de zoon van de grondlegger. En in 1988 ging Siem Visser samen met zijn gezin verder met de bakkerij.

Inmiddels runnen dochter Simone en zoon Eimert de bakkerij aan de N11 in Alphen aan den Rijn midden in de Randstad. Een bakkerij die klaar is voor de toekomst. Met de drie productielijnen zijn we in staat om op een efficiënte manier elke dag vers brood te produceren, wat we elke dag vers afleveren bij onze afnemers.

Functie-eisen

 • Rijbewijs B, C (E), code 95 + chauffeurspas
 • Per direct beschikbaar
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • nauwkeurig en toegankelijk
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Beschikbaar voor diensten op zaterdag en zondag

reacties naar; alphen@ervaringwerkt.nl


Productie

Magazijn medewerkers

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Even een introductie van de klant;

De historie van Bakkerij Visser gaat bijna honderd jaar terug. In 1919 startte Simon Visser aan de ’s Molenaarsweg in Alphen aan den Rijn met een kleine bakkerij. Later werd de bakkerij overgenomen door Eimert Visser, de zoon van de grondlegger. En in 1988 ging Siem Visser samen met zijn gezin verder met de bakkerij.

Inmiddels runnen dochter Simone en zoon Eimert de bakkerij aan de N11 in Alphen aan den Rijn midden in de Randstad. Een bakkerij die klaar is voor de toekomst. Met de drie productielijnen zijn we in staat om op een efficiënte manier elke dag vers brood te produceren, wat we elke dag vers afleveren bij onze afnemers.

Zij zoeken Magazijn medewerkers 

Taken & verantwoordelijkheden:
Als magazijn medewerker bestaan je voornaamste werkzaamheden uit het klaarzetten van de bestelling voor transport. Daarnaast controleer je uitgaande goederen op kwaliteit en kwantiteit en kan je ingedeeld worden op diverse werkplekken zoals het verpakken van brood. Verder zorg je voor een opgeruimde en schone werkplek.

Functie eisen:
– Flexibele instelling;
– 24/7 beschikbaarheid, dus ook op zaterdag en zondag; – Bereidheid tot het werken in ploegen;
– Je werkt nauwkeuring en bent gericht op kwaliteit;
– Je hecht waarde aan orde en netheid;
– Je hebt doorzettingsvermogen en kunt omgaan met druk; – Fysiek in goede conditie (kratten wegen tot 8 kilo)

Salaris € 10,53 per uur excl. toeslagen (voor avond, nacht of weekend).

reacties (motivatie en CV); alphen@ervaringwerkt.nl

Techniek

Monteur landbouwmachines

LOKATIE: Nieuwkoop

Je hebt passie voor het vak en kennis van tractoren en machines in het loon- en grondwerk.

Onze relatie heeft een modern en uitgebreid machinepark waarbij zij constant streven naar vooruitgang en vernieuwing.

Het machinepark wordt ingezet voor;

 • Grondwerk
 • Agrarisch loonwerk
 • Mestverwerking

 Voor het onderhoud en reparatie is onze relatie opzoek naar een monteur die het team komt versterken.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature stuur dan je CV en motivatiebrief naar Nieuwkoop@ervaringwerkt.nl

 Voor vragen kan je contact opnemen met Wim Kauffman

Telefoonnummer 06 423 290 58 

Wat houdt de functie in:

 • Je onderhoudt en repareert zelfstandig landbouwmachines, graafmachines en trekkers.
 • Je kan zelfstandig storingen opsporen en verhelpen
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen en hebt  geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Je voert de werkzaamheden uit in zowel de werkplaats als op locatie

 

Wat vragen we van je?

 • Je werkt graag, bent leergierig, zelfstandig, flexibel en stressbestendig
 • Je woont in de omgeving van Nieuwkoop / Alphen aan de Rijn en bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.
 • Je bent fulltime beschikbaar
 • Je heb mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrischekennis
 • Flexibele en collegiale werkhouding

 

Het bedrijf bied je:

 • Een leuke uitdagende en afwisselende baan
 • Werken bij een innoverend energiek bedrijf
 • Een team van betrokken en enthousiaste collega's
 • Een passend salaris conform CAO, aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

Wij houden een intake gesprek op ons kantoor. Aan de hand van dit gesprek beslissen we of je wordt voorgesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever gaat met de voorgestelde kandidaten een persoonlijk gesprek aan en zal uiteindelijk de eind beslissing nemen.

 


Techniek

Machinist minikraan

LOKATIE: Nieuwkoop

Wij zijn op zoek naar een (leerling)machinist voor een agrarisch loonbedrijf binnen regio Nieuwkoop, die ook actief is in de grond-, weg- en waterbouw.
Of een medewerker die daarvoor opgeleid wil worden. De wil en het enthousiasme is belangrijker dan diploma's.

Interesse?
Neem dan contact op met Wim 06-423 290 58 of mail aan nieuwkoop@ervaringwerkt.nl


Bouw

Allround loodgieter/verwarmingsmonteur

LOKATIE: Nieuwkoop

Voor een klein bedrijf binnen gemeente Nieuwkoop zijn wij op zoek naar een allround loodgieter die ook ervaring heeft met verwarmingsinstallaties. Het is de bedoeling dat je vaak zelfstandig maar ook in teamverband klussen uitvoert bij particulieren.

Geïnteresseerd? Bel Wim 06-42329058 of mail nieuwkoop@ervaringwerkt.nl

Commercieel

Commercieel medewerker

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

De functie

Je legt telefonisch contact met de zakelijke doelgroep van onze opdrachtgever. Je voert op een professionele wijze de gesprekken waarvan je de inhoud vastlegt in de database. Indien mogelijk en zinvol maak je een bezoekafspraak voor de opdrachtgever.

Jouw profiel

Bij telefonische acquisitie is een goed inlevingsvermogen belangrijk. Je kunt je dus makkelijk verplaatsen in de situatie van degene die je opbelt, zodat je een gelijkwaardige en overtuigende gesprekspartner bent. Je vindt cold calling leuk en je maakt er een sport van om dit succesvol te doen. Natuurlijk heb je een aangename telefoonstem. Uiteraard word je door ons intensief gecoacht en ondersteund.

 Herken je jezelf dus in onderstaande punten…

 • je levert graag een bijdrage aan het succes van een opdrachtgever
 • je kunt zelfstandig werken
 • je hebt een prettige en duidelijke telefoonstem
 • je bent positief en flexibel
 • je hebt ervaring met het telefonisch benaderen van bedrijven
 • je kunt 8 – 21 uur werken, in overleg in te vullen

Bouw

Tekenaar/Werkvoorbereider

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Onze klant is een van de grootste onafhankelijk opererende glashandel- en montagebedrijven in Nederland, met ruim 18 mensen in vaste dienst, levert en monteert alle soorten beglazing in alle mogelijke en onmogelijke constructies. Voor alle speciale glastoepassingen als trappen, luifels, balustraden, binnenwanden van glas, reglitgevels e.d. is er een aparte afdeling. Zij tekenen, berekenen, adviseren, leveren en monteren glas.

Voor de afdelingwerkvoorbereiding zoekt men een gedegen;

Tekenaar/Werkvoorbereider

De tekenaar/werkvoorbereider zorgt voor de juiste planning van materialen voor de verkregen opdrachten en faciliteert de voortgang van projecten. Je maakt werkinstructies waarbij het zelf maken van tekeningen regelmatig voorkomt. Daarnaast controleer je de binnengekomen tekeningen en werk je diverse hardglasproducten uit voor hardglasprojecten. Je kan bij een opdracht de inmeetgegevens omzetten tot uittrekstaten en bestellijsten voor benodigde materialen. De inmeetgegevens worden omgezet naar concrete, veelal gefaseerde bestellingen. Je verwerkt de informatie over bestellingen, levertijden, prijzen e.d. en zorgt voor de correcte uitwerking van het meer-/minderwerk. Daarnaast geef je technische hulp en aanwijzijgen aan de montageploeg.

Gevraagd;

 • een opleiding op minimaal MBO-4 richting bouwkunde, of kennis en ervaring opgedaan in een soortgelijke branche
 • kennis van glas of de bereidheid om deze kennis eigen te maken is een pré
 • je bent in staat bouwkundige tekeningen te begrijpen
 • goede kennis van office en auto-cad tekenen
 • goede communicatieve en rekenkundige vaardigheden.

reacties; info@ervaringwerkt.nl

Logistiek/Transport

Chauffeur rijbewijs C/E met Code 95

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Voor diverse opdrachtgevers zoeken wij ervaren vrachtwagenchauffeurs 


gevraagd;

 • minimaal rijbewijs C/E  met CODE 95
 • beschikbaarheid vanaf 28 uur p/w. 
 • representatief
 • schadevrij rijden
 • woonachtig in de regio Alphen aan den Rijn

 

Onderwijs

BASISSCHOOL LEERKRACHTEN

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Voor diverse basisscholen zoeken wij invalkrachten.  

De vacatures kunnen zowel in lengte als in uren sterk verschillen (ook toeleidend naar vast banen)

Functie-eisen
 • Je bent in het bezit van een PABO diploma;
 • Je hebt recente ervaring in het basisonderwijs;
 • Je bent zeer sterk op het gebied van differentieren;
 • Je bent bekend met het modern en vernieuwend onderwijs en je kunt je goed identificeren met de visie van de school;
 • Je hanteert een positieve benadering, maar bent hierbij zeer duidelijk en consequent;
Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO NBBU en afhankelijk van de ervaring die je reeds hebt opgedaan. Reiskosten worden vergoed voor 0,19 cent per kilometer met een maximum van €20 per dag.

Bedrijfsomschrijving

Onze klant verzorgt vervanging vanaf één dag in het onderwijs. Dit betekent dat zij werken met een invalpool, maar ook opdrachten verzorgen voor de langere termijn. Zij hebben hierdoor een gevarieerd aanbod van uiteenlopende opdrachten binnen het onderwijs en dat biedt veel kansen! Niet alleen ervaren docenten, maar ook starters kunnen zich binnen de organisatie profileren en ontwikkelen tot een breder inzetbare groepsleerkracht. Ontwikkeling is een belangrijke pijler en daar investeert onze klant dan ook graag in. Naast interne coaching worden er ook met regelmaat intervisie bijeenkomsten georganiseerd, zodat je kunt blijven doorgroeien. 

Sollicitatie procedure

De eerste selectie vindt plaats op basis van CV en motivatie. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking op het kantoor van de klant te Hoofddorp of Rotterdam. Een referentiecheck is onderdeel van de procedure.

 


Logistiek/Transport

Chauffeur 65+ (rijbewijs C)

LOKATIE: Alphen aan den Rijn

Voor een van onze opdrachtgevers zoeken wij;

gepensioneerde chauffeurs voor wisselende diensten.

gevraagd:

 • Flexibiliteit (inclusief af en toe avonddiensten)
 • gezond en fit 
 • minimaal rijbewijs C  met Code 95

 

Als u een fulltime functie wenst hoeft u hier niet op te reageren, Is echt alleen voor parttime.

reacties graag naar; alphen@ervaringwerkt.nl

De vacatures die met enige regelmaat binnenkomen zijn:

 
 • Chauffeur (65 plus) i.b.v. code 95

 • Calculator/werkvoorbereider

 • Communicatie adviseur
 • Klantadviseur

 • Vrachtwagenchauffeur 

 • Commercieel talent  

 • Catering en/of horecawerk algemeen op oproepbasis

 • Basisschool leerkrachten

 • projectmanager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy statement

Privacy statement ErvaringWerkt
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.
ErvaringWerkt is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.
Wie zijn we
ErvaringWerkt is gevestigd te Alphen aan den Rijn, Zuidpoolsingel 172 L , 2408 BR en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens). In overeenstemming met de WBP heeft ErvaringWerkt haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
ErvaringWerkt maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolg bezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.  
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie en personeelsmanagement.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om
 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-nieuwsbrief)
 2. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
 3. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 4. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 5. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 6. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Bij inschrijving:
 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en/of video (introductie) - op vrijwillige basis
 
Op het moment dat u voor ErvaringWerkt kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
De gegevens benodigd voor de verwerking van salaris/loon worden niet door ErvaringWerkt verzameld maar door gespecialiseerde marktpartijen t.w;  Smart Services, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 424 en Helloflex, gevestigd te Hilversum, Julinanalaan 1, 1213 AP.
Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?
ErvaringWerkt kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers,  leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij 'Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?'. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
Kandidaten (indien u (nog) niet voor ErvaringWerkt heeft gewerkt) Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot het moment dat u zelf aangeeft niet meer ingeschreven te willen zijn.U krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ErvaringWerkt. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor ErvaringWerkt onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.
Indien u voor ErvaringWerkt werkt/heeft gewerkt
Uw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven d.m.v. het zenden van een e-mail of telefonische melding. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ErvaringWerkt. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving
 
Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
ErvaringWerkt verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
ErvaringWerkt kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten en alle overige gevallen waarin ErvaringWerkt hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.
Uw rechten
Inzage en/of wijzigen gegevens
Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties: U kunt te allen tijde inzage krijgen in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens.
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij ErvaringWerkt.
Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij ErvaringWerkt.
Beveiliging ErvaringWerkt doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ErvaringWerkt met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ErvaringWerkt, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met uw contactpersoon op de vestiging. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij de vestiging en contactpersoon bij ErvaringWerkt.
Wijzigingen ErvaringWerkt kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van ErvaringWerkt. Deze versie is opgesteld in september 2017