Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Subsidieregeling voor werkende 45-plussers

Subsidieregeling voor werkende 45-plussers

  Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies.

  Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na te denken.

  Subsidieregeling voor werkende vijfenveertigplussers

  Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies. De nieuwe subsidieregeling loopt van 1 december 2017 t/m 1 juli 2019. Het Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen. Werkloze of direct met ontslag bedreigde mensen worden door het UWV of gemeenten opgepakt. Zij vallen buiten deze subsidieregeling. 

  Tijdig en bewust werken aan veranderend arbeidsmarktperspectief

  Het vorige kabinet heeft samen met sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers” opgesteld. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, ze wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen. De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers is onderdeel van dit actieplan en vangt aan op 45-jarige leeftijd, zodat bewustwording tijdig kan starten.

  Ontwikkeladvies

  De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren voor werkende vijfenveertigplussers in specifieke beroepsgroepen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken. Kijk voor meer informatie ook op de websitevan Agentschap SZW.

  Training Ontwikkeladvies leidinggevenden

  Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies.

  Beperkt aantal beroepsgroepen

  Het actieplan heeft een beperkte looptijd. Om het Ontwikkeladvies zo gericht en effectief mogelijk in te zetten is gekozen om de subsidieregeling uit te proberen in een beperkt aantal beroepsgroepen en te evalueren voor toekomstige beleidsdoeleinden.

  De volgende beroepsgroepen / sectoren zijn vooralsnog geselecteerd.

  • Administratief/secretarieel werkenden en (management)assistants
  • Werkenden in de catering
  • Verkoopmedewerkers en werkenden logistieke centra in de detailhandel
  • Ambulancepersoneel, inclusief meldkamerpersoneel t.b.v. ambulancedienst
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), toezichthouders en handhavers
  • Gemeenteambtenaren werkend in de domeinen Burger- en Publiekszaken
  • Werkenden in de schoonmaak

  Samenwerking Ontwikkeladvies

  In samenwerking met werkgevers-, werkenden-, branche- en beroepsorganisaties is de subsidieregeling Ontwikkeladvies opgesteld. De subsidieregeling wordt door de betrokken partijen samen ingerold en bekend gemaakt binnen de betreffende beroepsgroepen. Bij de loopbaanadviseurs zullen Noloc, CMI, OVAL en overige partijen de samenwerking hiervoor opzoeken.