Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Nederlandse arbeidsmarkt niet duurzaam

Nederlandse arbeidsmarkt niet duurzaam

  Nederlandse arbeidsmarkt niet duurzaam

  Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat Nederland geen duurzame arbeidsmarkt heeft. Er wordt geconcludeerd dat Nederland te maken heeft met zowel een (kwalitatieve en kwantitatieve) over- als onderbenutting van talent. Daarnaast werkt het personeel in Nederland verhoudingsgewijs niet veel, maar is de arbeidsproductiviteit wel hoog.Er bestaat binnen werkend Nederland een kloof tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’, oftewel onder- en overbenutting. De onderbenutting bestaat volgens het onderzoek uit veel vrouwen die nog steeds in een lagere positie geplaatst worden dan mannen. Dit geldt ook voor ouderenmensen met een beperking of allochtonen. Ouderen krijgen steeds minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn op zoek naar mensen met een hoge arbeidsproductiviteit en kennis die naadloos aansluit op de vraag van de markt. Werkgevers zijn, volgens dit onderzoek, weinig bereid te investeren in ouderen.

  Daar tegenover staat de overbenutting, waarbij er van de werknemer te veel werk gevraagd wordt in een te krappe periode. Wanneer iemand te veel werk moet leveren en hier niet genoeg tijd voor krijgt, wordt het werk afgeraffeld en krijgen bedrijven bijvoorbeeld te maken met ontevreden klanten. Daarnaast ontstaat er door de hoge werkdruk een grotere kans op verzuim.

  Bron: Universiteit  Utrecht.  

  Commentaar;

  Deze situatie is eigenlijk te bizar voor woorden. In een tijd waar we juist weer het aantrekken van de economie voelen is het dé kans om die onderbenutting nu eens aan te pakken. Een evenwichtige, duurzame arbeidsmarkt is van groot belang voor de lange termijn. Laten we niet doorgaan met het korte termijn denken en stoppen met prijsstunten, dit ten koste van de meestal jongere werknemer waar een te grote druk op uitgeoefend wordt.