Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Groei werkgelegenheid

Groei werkgelegenheid

  De vakanties zijn grotendeels weer achter de rug. De cijfers van het 1e halfjaar zijn zelfs door overheidsinstanties weer opgemaakt. Hieruit blijkt dat, na enig achterblijven op de economische groei, de werkgelegenheid ook eindelijk weer flink aan het toenemen is. Hieronder citeer ik twee artikelen uit de ‘flexmarkt’, het vakblad voor de uitzendwereld.

  Forse banengroei, vooral bij mkb

  Er komen steeds meer banen bij in Nederland. Bij het midden- en kleinbedrijf kunnen dit jaar naar verwachting bijna 50.000 extra krachten aan de slag. Volgend jaar versnelt de werkgelegenheidsgroei in het mkb tot ruim 70.000 werkenden. Bij grotere bedrijven komen er dit jaar en volgend jaar respectievelijk 10.000 en 20.000 arbeidsplaatsen beschikbaar.

  Dit staat in gepubliceerde prognoses van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uitzendbureaus, profiteren Dat veel bedrijven weer nieuwe mensen kunnen aannemen is volgens de onderzoekers te danken aan een krachtige groei van de binnenlandse bestedingen. Consumenten geven meer uit, wat tot uiting komt in een afzetgroei in de horeca en detailhandel. Ook andere sectoren, zoals de groothandel, ict-bedrijven, architectenbureaus en uitzendbureaus, profiteren hiervan.

  Besparing op arbeid De werkgelegenheidstoename in het grootbedrijf (ondernemingen met meer dan 250 werknemers) blijft wel behoorlijk achter, vergeleken met het mkb. Dit komt mede doordat het grootbedrijf sterker vertegenwoordigd is in sectoren waar de arbeidsproductiviteit sterk toeneemt, waaronder de industrie en de financiële dienstverlening. De grote financiële instellingen in Nederland zetten daarbij sterk in op besparing op arbeid. Het CBS publiceerde nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Daaruit kwam naar voren dat het aantal mensen met een betaalde baan in een jaar tijd al met 109.000 is toegenomen.

  Groei uitzenduren 11% in eerste helft 2015;

  Dat blijkt uit de laatste marktcijfers van de ABU over het eerste halfjaar van 2015 en over de afgelopen periode 6 (wk 21-24). Onlangs bleek dat Nederland in Europa een van de sterkste stijgers is in het aantal gewerkte uitzenduren. In periode 6 (wk 21-24) nam in Nederland het aantal uitzenduren toe met 9% en steeg de omzet met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde één werkdag meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, hiervoor is gecorrigeerd.

  De groei van het aantal uitzenduren en –omzet is als volgt verdeeld over de grootste drie sectoren:

  • In periode 6 stegen de uren in de administratieve sector met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en nam de omzet toe met 11%
  • In de industriële sector vertoonden de uren een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet groeide met 7%
  • Het aantal uren in de technische sector groeide in periode 6 met 23% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 20%

  Mooie cijfers op korte termijn. En dat heeft iedereen ook wel weer nodig. Het chagrijn (bij zowel werknemer als werkgever) was ik wel zat. Een tendens die ik tegelijkertijd helaas nog wel zie is de voortdurende prijsconcurrentie, en daardoor besparing op arbeidskosten met name in het grootbedrijf. Tot nu toe werd gesnoeid in de uitgaven op arbeid door de inhuur van met name Poolse medewerkers. Ik ben wel erg angstig voor wat de volgende bezuiniging op arbeid gaat worden. Nóg meer produceren in het buitenland?, verdergaande automatisering? Ik weet in ieder geval een ding zeker, voor de Nederlandse werknemer wordt het er niet beter op als we geen verdergaande modernisering van de arbeidsmarkt in gaan zetten. Een belangrijke indicator las ik het afgelopen weekend in de Volkskrant waar het geluksgevoel van bijvoorbeeld de Denen voor een deel werd verklaard uit de betrekkelijk korte werkweek. Volgens mij moeten we meer naar geluksgevoel en duurzaamheid gaan kijken, dan naar de kostprijs van een krop sla. Als we dat met zn allen kunnen, en stoppen met die idiote prijsconcurrentie (mn in de supermarkten) dan doen we al een hele stap de goede richting uit.