Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Scholing houdt oudere werknemer betrokken

Scholing houdt oudere werknemer betrokken

    Oudere werknemers ontzien met extra verlofdagen of een lichter takenpakket, maakt hen niet bereid en gemotiveerd om langer door te werken. Wat dan wel? Goede scholingskansen, volgens onderzoek van Universiteit Maastricht.

    Dat terwijl seniorendagen en andere ontziemaatregelen traditioneel gezien als verworven rechten beschouwd worden door zowel werkgevers als werknemers. Ook bestaat de indruk bij werkgevers dat investeren in de scholing voor oudere werknemers niet meer loont. Onterecht, blijkt nu uit het onderzoek.

    Scholing loont Werkgevers die investeren in goede scholingsfaciliteiten voor oudere werknemers, krijgen daar betrokken, extra gemotiveerde werknemers voor terug, die minder stress ervaren en later met pensioen willen gaan.

    Niet alle werkgevers willen investeren in de scholing van oudere medewerkersomdat de terugverdientijd in hun ogen korter wordt. Volgens onderzoekers dr. Raymond Montizaan en prof. dr. Andries de Grip gaat deze redenering niet altijd op. “Deze redenering is tot op zekere hoogte valide, maar verliest uit het oog dat oudere werknemers meer honkvast zijn. Jongere werknemers vertrekken sneller en nemen de investering vaker met zich mee naar een andere betrekking. Bij investeringen in scholing kunnen werkgevers winst boeken door minder uit te gaan van de leeftijd van een medewerker en vaker te kijken naar de resterende arbeidsduur. De kans dat iemand van vijftig nog vijftien  jaar bij dezelfde werkgever blijft, is groter dan bij iemand van dertig.” Toch heerst bij werkgevers de gedachte dat een hogere leeftijd een negatieve invloed heeft op werkprestaties, ook al strookt dit voor veel beroepen niet met wetenschappelijke inzichten. “Het ideaal van langer doorwerken is moeilijk te realiseren zolang oudere werknemers minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.”

    Seniorendagen, demotie, een lichter takenpakket of deeltijdpensioen zijn enkele manieren die werkgevers inzetten om oudere werknemers te ontzien en langer aan boord te houden. Volgens het onderzoek werkt dit in veel gevallen niet zo in de praktijk. Werkgeversvereniging AWVN heeft een koerswijziging hierin voorgesteld, maar dit is volgens het onderzoek moeilijk te realiseren. “De ontziemaatregelen zijn uitgegroeid tot verworven rechten, waar werknemers niet zomaar afstand van zullen doen”, aldus de onderzoekers.